Search

notatki

kasiakepka

Category

DB

JDBC Connection Pool

The JDBC Connection Pool org.apache.tomcat.jdbc.pool is a replacement or an alternative to the Apache Commons DBCP connection pool. A connection pool contains a group of JDBC connections that are created when the connection pool is registered—when starting up WebLogic Server... Continue Reading →

Oracle SCAN

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑